Pożyczka przez internet? Krótko o jej wadach oraz zaletach

Data publikacji: 24.03.2017

Pożyczka przez internet? Krótko o jej wadach oraz zaletach

Choć pożyczanie pieniędzy on-line ma stosunkowo niedługą historię, to jednak przez kilka lat swojego funkcjonowania zdecydowanie nabrało na popularności. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, tego typu forma usług finansowych jest niezwykle wygodna, bardzo szybka i w większości przypadków bezpieczna.

Do wykonywania internetowych transakcji finansowych, w tym pożyczkowych, potrzeba jedynie komputera, dostępu do internetu oraz podstawowych umiejętności obsługi przeglądarki internetowej. W większości przypadków można również skorzystać z tabletu a nawet telefonu komórkowego typu smartfon z dostępem do sieci. Pożyczki on-line mają swoją specyfikę, która odróżnia je od pożyczek dostępnych w bankach, czy innych instytucjach pozabankowych.

Pożyczki on-line na polskim rynku

Na polskim rynku pierwsze pożyczki on-line pojawiły się dopiero w 2010 roku, jednakże do dnia dzisiejszego ich ilość wzrosła nieporównywalnie, dzięki czemu konkurencja w tym sektorze usług jest całkiem duża. Firmy te mają zróżnicowaną ofertę, co oznacza, że możemy tu spotkać pożyczkodawców oferujących stosunkowo niskie kwoty (począwszy od 100 zł), na krótki okres (począwszy od jednego dnia), ale również takich, którzy oferują pożyczki długoterminowe, opiewające na dużo większe kwoty, rzędu kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pożyczkodawcy Ci mają również swoje internetowe systemy pozwalające na pożyczenie pieniędzy wraz z przeprowadzenie weryfikacji tożsamości osoby pożyczającej oraz weryfikacji jego zdolności kredytowej (korzystając m.in. z baz Biura Informacji Gospodarczej). Usługi, które oferują, są do siebie bardzo zbliżone, dzięki czemu możemy je zebrać i pokrótce opisać. Należy jednak pamiętać, że nasze zestawienie jest tylko ogólnym przeglądem, bazującym na przeglądzie wielu ofert, nie odnosi się zatem do oferty konkretnego pożyczkodawcy. Przyjrzyjmy się zatem z bliska atutom oraz wadom pożyczek on-line dostępnym na polskim rynku.

Zalety pożyczek on-line:

1. Programy lojalnościowe: pozwalają na pożyczanie coraz to większych kwot, niejednokrotnie przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pożyczki. W ramach programu lojalnościowego klient może również otrzymywać tzw. „kody promocyjne”, dzięki którym istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty zaciągniętej pożyczki, lub obniżenia kosztów następnej.

2. Oferta promocyjna „pierwsza pożyczka gratis”: jest to program dostępny tylko dla nowych klientów, którzy po raz pierwszy korzystają z usług danej firmy pożyczkowej. Dzięki skorzystaniu z promocji nowy klient nie ponosi żadnych kosztów za pożyczenie pieniędzy. Należy jednak pamiętać, iż promocja obowiązuje tylko wówczas, jeśli pożyczone pieniądze zostaną zwrócone w uprzednio ustalonym terminie.

3. Usługa przedłużenia terminu spłaty pożyczki: w większości przypadków dostępna po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Czasami dostępny jest wariant z możliwością kilkukrotnego przedłużania terminu płatności, jednakże tylko przy otrzymaniu zgody od pożyczkodawcy.

4. Usługa przedterminowej spłaty pożyczki: umożliwia spłacenie całości lub części zobowiązania, dzięki czemu istnieje możliwość obniżenia kosztów pożyczki. Wielu pożyczkodawców nalicza opłaty tylko za czas, w którym pieniądze były faktycznie pożyczone. Zdarzają się jednak i tacy pożyczkodawcy, którzy wymagają całości opłat za pożyczkę bez względu na jej wcześniejsze oddanie.

Lendon
do 2 000 zł Chcę pożyczkę
Vivus
do 5 000 zł Chcę pożyczkę
Zaplo
do 10 000 zł Chcę pożyczkę

5. Szybkie przekazanie pieniędzy: pieniądze na rachunku bankowym dostępne nawet w 15 minut od wydania pozytywnej decyzji dotyczącej przydzielenia pożyczki. Większość pożyczkodawców posiada swoje konta we wszystkich najbardziej popularnych bankach, dzięki czemu transfer środków finansowych na konto klienta może nastąpić natychmiast po przeprowadzeniu jego pozytywnej weryfikacji.

6. Bezpłatny egzemplarz ramowej umowy o pożyczkę: usługa, dzięki której klient ma możliwość wcześniejszego zapoznania się z treścią umowy o pożyczkę. Otrzymanie egzemplarza umowy jest bezpłatne i nie zobowiązuje do zaciągnięcia pożyczki. Dzięki dokładnemu zapoznaniu się z treścią ramowej umowy klient może lepiej poznać warunki, na jakich dostępna jest pożyczkę.

7. Program pozyskiwania nowych klientów: umożliwia otrzymywanie kolejnych pożyczek na bardziej preferencyjnych warunkach. Istnieją również takie warianty, dzięki którym klient otrzymuje określoną kwotę pieniędzy za pozyskanie nowego pożyczkobiorcy. Zdarza się, że dodatkowe benefity dostępne są dopiero po tym, jak nowy klient dokona terminowej spłaty zaciągniętej przez siebie pożyczki.

8. Usługa „Instantor”: umożliwia przyspieszenie procesu weryfikacji tożsamości oraz zdolności kredytowej klienta przez zalogowanie się do jego rachunku bankowego za pomocą specjalnej platformy. Dzięki natychmiastowemu przeprowadzeniu weryfikacji klient może skrócić czas oczekiwania na otrzymanie pieniędzy.

9. Brak konieczności posiadania żyranta: żeby otrzymać pożyczkę nie wymaga się posiadania poręczyciela. U prawie wszystkich pożyczkodawców on-line jest to standardowa usługa, dzięki której klient szybciej otrzymuje pożyczkę bez konieczności ubiegania się o dodatkowe zabezpieczenia dla pożyczkodawcy.

Wady pożyczek on-line:

1. Weryfikacja długów w odpowiednich bazach danych:  to kontrola występowania zadłużenia, która najczęściej obejmuje bazy: BIG InfoMonitor, ERIF BIG S.A, KRD BIG S.A. oraz wewnętrzne bazy pożyczkodawców. Jest to proces konieczny do przeprowadzenia tzw. analizy zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, dzięki któremu pożyczkodawca określa możliwość udzielenia pożyczki oraz warunków, na jakich ma ona obowiązywać.

2. Ograniczenia kwotowe: ograniczenia wprowadzone dla nowych klientów, które mają za zadanie stopniowo dopuszczać klienta do możliwości pożyczania coraz większych środków. Ograniczenia kwotowe często idą w parze z uczestnictwem w programach lojalnościowych, tzn. im częściej klient zwróci w terminie pożyczone pieniądze, tym większą ich kwotę może pożyczyć następnym razem.

3. Ograniczenia ilościowe: najczęściej sprowadzają się do możliwości posiadania tylko jednej aktywnej pożyczki w tym samym czasie. Większość pożyczkodawców stosuje tę zasadę, dzięki czemu posiadają większą kontrolę nad pożyczanymi pieniędzmi. Kolejne środki możliwe są do pożyczenia dopiero po zwróceniu aktualnie posiadanych.

4. Ograniczenia formalne: dotyczą warunków, jakie każdy klient musi spełnić, aby móc ubiegać się o pożyczkę. Należą do nich: konieczność bycia pełnoletnim, zamieszkiwania Rzeczpospolitej Polski, bycia narodowości polskiej, posiadania ważnego dowodu osobistego, rachunku w banku oraz telefonu komórkowego.

5. Dodatkowe koszty w przypadku nieterminowej płatności: konieczność uiszczenia dodatkowych opłat w momencie braku terminowego uregulowania należności. W ich skład wchodzą również egzekucje komornicze oraz inne koszty związane z koniecznością przeprowadzenia postępowania względem zadłużonych klientów.

Podsumowanie

Oferty różnych pożyczkodawców dostępne na rynku polskim są bardzo zbliżone do siebie i przeważnie posiadają podobne systemy weryfikacji tożsamości klienta, jego zdolności kredytowej, czy samego sposobu pożyczania pieniędzy. Powyżej opisane wady oraz zalety można w dużej mierze uznać za reprezentatywne dla tej formy pożyczania pieniędzy. Różnią się z kolei najczęściej oferowanymi kwotami pożyczek oraz pobieranymi prowizjami. Porównując pożyczki on-line należy zatem największą uwagę poświęcić na przeanalizowanie kosztów, z jakimi wiąże się pożyczenie pieniędzy oraz konsekwencji, jakie można ponieść w przypadku nieterminowej spłaty pożyczki. Dopiero wówczas, tj. gdy weźmie się wszystkie powyższe czynniki pod uwagę, można określić, który pożyczkodawca jest dla nas najbardziej korzystny. Wybór ten zawsze pozostaje jednak sprawą indywidualną.