Prawo odstąpienia od umowy pożyczki. Jak z niego korzystać?

Data publikacji: 09.05.2017

Prawo odstąpienia od umowy pożyczki. Jak z niego korzystać?

Każdy może znaleźć się w trudniejszej sytuacji finansowej,  a próbując ją szybko rozwiązać, w przypływie emocji, zaciąga pożyczkę, która nie do końca spełnia pokładane w niej oczekiwania. Może również zdarzyć się sytuacja, że zaciągnięta pożyczka okaże się niepotrzebna, ponieważ nasze chwilowe trudności finansowe nieoczekiwanie rozwiązały się same albo ktoś bliski przyszedł nam z pomocą.

Niezależnie od sytuacji oraz okoliczności zaciągania pożyczki przez internet, które mogą być bardzo różne, zawsze warto pamiętać o przysługującym nam prawie do odstąpienia od umowy pożyczki. Choć prawo to obowiązuje każdego, to jednak nie każdy ma jego świadomość, a niejeden pożyczkobiorca może o nim po prostu nie pamiętać. Przyjrzyjmy się zatem bliżej, czym ono jest, i w jaki sposób można z niego skorzystać.

Regulacje prawne

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim każdy kredytobiorca oraz pożyczkobiorca ma pełne prawo do odstąpienia od umowy o kredyt/pożyczkę w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Żeby skorzystać z przysługującego nam prawa wystarczy wysłać odpowiednie oświadczenie przed 14 dniem trwania umowy, przy czym terminem, który bierze się pod uwagę to ten widniejący na stemplu pocztowym. Jeśli zatem zdecydujemy się wysłać dokument na ostatnią chwilę, to nie musimy się przejmować tym, że list dotrze do siedziby pożyczkodawcy w terminie przekraczającym 14 dzień trwania umowy. Ponadto ustawa o kredycie konsumenckim głosi, że „kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany przy zawarciu umowy wręczyć konsumentowi, na trwałym nośniku, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby)”. Nie musimy się zatem martwić o to, jak powinniśmy właściwie zredagować oświadczenie o odstąpieniu, ani na jaki adres powinniśmy je przesłać. Kwestia ta, podobnie jak sam fakt poinformowania nas o możliwości odstąpienia od umowy, powinna zostać uregulowana przez samego pożyczkodawcę.

Koszta zwracanej pożyczki

Jakkolwiek wspomniana już ustawa gwarantuje nam, że konsument nie poniesie kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, nie oznacza to jednak, że oddać należy tylko tę kwotę pieniędzy, którą się wcześniej pożyczyło. Do pożyczonej kwoty należy bowiem doliczyć odsetki, a więc dodatkowe koszta, które wynikają z okresu, kiedy umowa o pożyczkę nie została jeszcze unieważniona. Ważną kwestią jest również czas, jakim na tę czynność dysponuje klient, a jest nim równe 30 dni. Z kolei jeśli po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy o pożyczkę nie zdążymy zwrócić pożyczkodawcy całej kwoty kredytu powiększonej o odsetki do 30 dni, to umowa nie zostaje unieważniona.

Lendon
do 2 000 zł Chcę pożyczkę
Vivus
do 5 000 zł Chcę pożyczkę
Zaplo
do 10 000 zł Chcę pożyczkę

Za dzień spłaty zobowiązania przyjmuje się dzień, w którym klient przekazał środki pieniężne (np. w postaci przelewu). Warto również zaznaczyć, że przy rozwiązywaniu umowy o pożyczkę również pożyczkodawca jest zobligowany do zwrócenia kosztów, które musiał ponieść klient podczas zaciągania pożyczki. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do ubezpieczenia pożyczki, choć kwota, którą zwróci pożyczkodawca jest oczywiście pomniejszona o okres, w którym ubezpieczenie już obowiązywało.

Podsumowanie

Warto również wiedzieć, że zgodnie z zapisami w Ustawie o kredycie konsumenckim, podczas odstępowania od umowy pożyczki nie jesteśmy zobligowani do podawania powodu, dla którego rezygnujemy z usługi. Pożyczkodawca nie może zatem wymagać od nas, abyśmy uzasadniali swoją decyzję, jak również nie może nam odmówić rozwiązania umowy, jeśli tylko postępujemy zgodnie z zapisami znajdującymi się w ustawie. Podsumowując należy pamiętać, że każdy pożyczkobiorca ma pełne prawo do odstąpienia od umowy pożyczki w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, z kolei od momentu zrezygnowania ma czas 30 dni na spłatę zobowiązań, w skład których wchodzi pełna kwota pożyczki oraz odsetki naliczone od dnia zawarcia umowy do dnia jej wygłoszenia. Dodatkowe informacje dotyczące konkretnego przebiegu wygłaszania umowy pożyczki klient może znaleźć w podpisanej przez siebie umowie o pożyczkę lub kontaktując się bezpośrednio ze swoim pożyczkodawcą.