Terminy finansowe 2: pożyczka on-line, osoba fizyczna, dane osobowe

Data publikacji: 09.03.2017

Terminy finansowe 2: pożyczka on-line, osoba fizyczna, dane osobowe

Chcąc pożyczyć pieniądze od pożyczkodawcy on-line, z banku, SKOK-u, czy może z jeszcze innej instytucji finansowej, warto być odpowiednio obeznanym z terminologią, która powszechnie występuje w świecie finansów. Znajomość tego typu terminów z pewnością ułatwi nam zrozumienie treści umowy o pożyczkę, jak również pomoże w porównywaniu różnego rodzaju produktów finansowych.

W naszym cyklu zatytułowanym „terminy finansowe” postaramy się przybliżyć znaczenia najważniejszych pojęć, starając się robić to w możliwie prostej i przystępnej formie. Kierując się zasadą: „im więcej rozumiem, tym bezpieczniej pożyczam” przedstawiamy kolejną część naszego mini-słowniczka finansowego.

Pożyczka on-line

Przez pożyczkę on-line rozumiemy całość procesu, w którym pożyczkodawca (np. firma pożyczkowa) udziela określonej kwoty środków pieniężnych pożyczkobiorcy (osoba fizyczna), określając przy tym dokładnie czas, na jaki środki te zostają przekazane. Całość procesu odbywa się za pośrednictwem sieci internetowej, a więc „zdalnie”, bez konieczności osobistego udawania się do placówki pożyczkodawcy. Pożyczający wybiera sobie spośród szerokiego grona pożyczkodawców tę firmę, która odpowiada mu najbardziej, a następnie zakłada swój profil na jego witrynie internetowej. Po jego założeniu określa dokładnie kwotę oraz czas, na jaki chce pożyczyć pieniądze i wysyła wniosek. Ostatnim etapem jest przejście weryfikacji tożsamości oraz zdolności kredytowej. W momencie pozytywnego przejścia obu weryfikacji klientowi zostają przelane na konto środki, o które aplikował. Pożyczki on-line nie wymagają określenia celu, na jaki są zaciągane, jak to ma miejsce prawie zawsze w przypadku kredytu. W większości przypadków nie wymagają również poręczenia. Ponadto są one jednym z najłatwiejszych i najszybszych sposobów uzyskiwania pieniędzy, które pozwolą sfinansować bieżące potrzeby finansowe. Nie należą jednak do najtańszych, a całość pożyczonej kwoty powiększonej o odpowiednią wartość odsetek należy zwrócić we wcześniej określonym terminie.

Lendon
do 2 000 zł Chcę pożyczkę
Vivus
do 5 000 zł Chcę pożyczkę
Zaplo
do 10 000 zł Chcę pożyczkę

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna to określenie stosowane w prawie cywilnym, które przysługuje każdemu człowiekowi od jego narodzin, aż do jego śmierci i oznacza przysługujące mu prawa oraz obowiązki. Osoba fizyczna, jeśli tylko nie jest ubezwłasnowolniona, posiada zdolność do czynności prawnych, a więc może samodzielnie kształtować swoją sytuację prawną. Jednakże pełną zdolność do czynności prawnych nabywa dopiero po ukończeniu 18 roku życia. Może ona wtedy w pełni nabywać prawa, jak i zaciągać zobowiązania. Na gruncie finansowym oznacza to np. że osoba taka ma prawo do samodzielnego zaciągnięcia pożyczki, ale jednocześnie bierze na siebie zobowiązania, które wynikają z umowy o pożyczkę (np. konieczność terminowego jej spłacenia). Innym podmiotem prawa cywilnego oprócz osób fizycznych są również osoby prawne (najczęściej zespół ludzi oraz środków materialnych) oraz jednostki organizacyjne, który nie posiadają osobowości, lecz również mają przyznaną zdolność prawną (np. spółka jawna).

Dane osobowe

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne”. Oznacza to, że dane osobowe to informacja lub zbiór informacji, których posiadanie umożliwia dokładne zidentyfikowanie tożsamości konkretnej osoby. Najbardziej reprezentatywnym przykładem takiej danej jest numer ewidencyjny osoby fizycznej, zwany numerem PESEL. Wejście w posiadanie tego typu informacji umożliwia określenie tożsamości i statusu administracyjno-prawnego obywateli polskich oraz cudzoziemców zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kontrolą oraz ochroną nad właściwym przetwarzaniem danych osobowych zajmuje się odpowiednio przeznaczona do tego instytucja GIODO (Generalny Inspektor Danych Osobowych). Należy również pamiętać, iż jakakolwiek instytucja finansowa może przetwarzać dane osobowe swojego klienta tylko i wyłącznie, jeśli otrzyma od tego klienta zgodę na to działanie. Jednocześnie instytucje te są prawnie zobowiązane do ochrony pozyskanych przez siebie danych osobowych swoich klientów.