Terminy finansowe 4: ubezpieczenie kredytu, poręczyciel, prowizja

Data publikacji: 20.03.2017

Terminy finansowe 4: ubezpieczenie kredytu, poręczyciel, prowizja

Chcąc pożyczyć pieniądze od pożyczkodawcy on-line, z banku, SKOK-u, czy może z jeszcze innej instytucji finansowej, warto być odpowiednio obeznanym z terminologią, która powszechnie występuje w świecie finansów. Znajomość tego typu terminów z pewnością ułatwi nam zrozumienie treści umowy o pożyczkę, jak również pomoże w porównywaniu różnego rodzaju produktów finansowych.

W naszym cyklu zatytułowanym „terminy finansowe” postaramy się przybliżyć znaczenia najważniejszych pojęć, starając się robić to w możliwie prostej i przystępnej formie. Kierując się zasadą: „im więcej rozumiem, tym bezpieczniej pożyczam” przedstawiamy kolejną część naszego mini-słowniczka finansowego.

Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu to połączenie dwóch różnych usług finansowych, z jednej strony usługi bankowej, z drugiej usługi ubezpieczeniowej. Ich połączenie polega na zwiększeniu gwarancji spłacalności kredytu zaciągniętego przez klienta banku. Bank chcąc zminimalizować ryzyko związane z pożyczaniem pieniędzy bardzo często wymaga od swojego klienta dodatkowej formy zabezpieczenia, którą może być: wskazanie żyranta, czy poręczyciela (lub odpowiednią ich ilość) lub właśnie wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. Ubiegający się o kredyt najczęściej wybierają zakup polisy ubezpieczeniowej z racji na stosunkową niską trudność w załatwieniu jej formalności. Z kolei minusem jej wyboru jest konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty ubezpieczycielowi, która średnio waha się od 0,05 % do 0,3 % kwoty kredytu. Większą część tej opłaty najczęściej należy zapłacić w momencie zaciągania kredytu. Co dokładnie można zyskać ubezpieczając kredyt? Otóż występują różne rodzaje ubezpieczeń, jednakże w przeważającej większości są to: 1. ubezpieczenie na wypadek śmierci (ubezpieczenie na życie): gwarantujące spłatę pozostałej części kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy; 2. ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa: gwarantujące spłatę pozostałej części kredytu w przypadku doznania trwałego uszkodzenia ciała przez kredytobiorcę; 3. ubezpieczenie na wypadek utraty pracy: gwarantujące spłatę części kredytu (najczęściej od 6 do 12 rat) w przypadku utraty pracy. Czasami występują również ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy, ubezpieczenia pomostowe, ubezpieczenie niskiego/brakującego wkładu własnego czy ubezpieczenie nieruchomości.

Lendon
do 2 000 zł Chcę pożyczkę
Vivus
do 5 000 zł Chcę pożyczkę
Zaplo
do 10 000 zł Chcę pożyczkę

Poręczyciel (żyrant)

Poręczyciel, zwany również żyrantem, jest jedną ze stron umowy poręczenia spisanej z wierzycielem. Poręczyciel w umowie tej zobowiązuje się, że ureguluje zobowiązania dłużnika powstałe względem wierzyciela. Najczęściej konieczność podpisania umowy poręczenia występuje podczas zaciągania pożyczki lub kredytu w banku lub innej instytucji finansowej. Pożyczkobiorca wnioskując o pieniądze może być zobowiązany do wskazania poręczyciela, który musi własnoręcznie podpisać umowę poręczenia, aby transakcja mogła zostać pozytywnie sfinalizowana. Poręczyciel podpisując tego typu umowę musi się liczyć z tym, że w razie gdyby pożyczkobiorca zwlekał z zapłaceniem rat pożyczki, wierzyciel ma pełne prawo do wyegzekwowania długu od poręczyciela. Poręczenie może być ograniczone czasowo, tj. obowiązywać tylko na czas zawarty w umowie, jak również może ograniczać się tylko do części długu, jeśli uprzednio zapis taki został sporządzony. Zgodnie z prawem wierzyciel powinien niezwłocznie poinformować poręczyciela, jeśli dłużnik opóźnia się ze spłatą zobowiązania. Ponadto zarówno dłużnik, jak i poręczyciel powinni jak najszybciej poinformować siebie nawzajem o uregulowaniu świadczenia względem wierzyciela, tak aby druga strona nie była narażona na dodatkowe koszta (np. żeby sama tego długu nie zapłaciła).

Prowizja

Prowizja jest formą wynagrodzenia, która przysługuje instytucji (np. finansowej) za wykonanie konkretnych czynności, takich jak np. transakcje, usługi, naprawy. W dziedzinie finansów prowizje pobierane są np. za pożyczanie pieniędzy (pożyczka, kredyt) i są składową opłat zaraz obok oprocentowania oraz kosztów dodatkowych (np. ubezpieczenia). W przypadku instytucji bankowych prowizje pobierane są zgodnie z określonymi taryfami prowizji i opłat, które powinny być ogólnodostępne dla klientów. W przypadku pożyczek od instytucji pozabankowych, np. tzw. „chwilówek”, wartość prowizji podana jest w umowie o pożyczkę. Prowizja zawarta jest również w parametrze RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopie procentowej.