Terminy finansowe 5: usługa instantor, monit, pożyczki społecznościowe

Data publikacji: 27.03.2017

Terminy finansowe 5: usługa instantor, monit, pożyczki społecznościowe

Chcąc pożyczyć pieniądze od pożyczkodawcy on-line, z banku, SKOK-u, czy może z jeszcze innej instytucji finansowej, warto być odpowiednio obeznanym z terminologią, która powszechnie występuje w świecie finansów. Znajomość tego typu terminów z pewnością ułatwi nam zrozumienie treści umowy o pożyczkę, jak również pomoże w porównywaniu różnego rodzaju produktów finansowych.

W naszym cyklu zatytułowanym „terminy finansowe” postaramy się przybliżyć znaczenia najważniejszych pojęć, starając się robić to w możliwie prostej i przystępnej formie. Kierując się zasadą: „im więcej rozumiem, tym bezpieczniej pożyczam” przedstawiamy kolejną część naszego mini-słowniczka finansowego.

Usługa instantor

Instantor (ang. screen scraping) to usługa mająca na celu dokonanie weryfikacji tożsamości, a więc prawdziwości danych osobowych, oraz dokonanie wstępnej oceny wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy. Polega ona na konieczności zalogowania się do swojego rachunku bankowego za pomocą specjalnej platformy, która pobiera historię rozliczeń. Uzyskane w ten sposób dane zostają następnie przeanalizowane przez specjalny algorytm, który generuje raport na temat tożsamości właściciela rachunku oraz ilości i typu wydatków, jak również przychodów. Ten w pełni zautomatyzowany proces przesyła następnie raport do firmy pożyczkowej, która wykorzystuje zawarte w nim informacje przy dokonywaniu decyzji o udzieleniu swojemu klientowi pożyczki. Z usługi instantor aktualnie korzysta tylko kilka pozabankowych firm pożyczkowych, które chcą zapewnić swoim klientom szybszy proces rozpatrywania wniosków. Wciąż większym powodzeniem cieszy się jednak weryfikacja tożsamości za pomocą przelewu weryfikacyjnego, polegającą na przelaniu kwoty o wartości 0,01 zł lub 1,00 zł na konto firmy pożyczkowej.

Lendon
do 2 000 zł Chcę pożyczkę
Vivus
do 5 000 zł Chcę pożyczkę
Zaplo
do 10 000 zł Chcę pożyczkę

Monit

Monit jest wezwaniem dłużnika do uregulowania płatności za pożyczkę. Zostaje on przesłany pożyczkobiorcy, jeśli ten nie ureguluje swoich zobowiązań względem firmy pożyczkowej w uprzednio wyznaczonym terminie. Monit może zostać wysyłany już po tygodniu od upłynięcia terminu płatności i może mieć różną formę. Najczęściej pierwsze monity zostają wysyłane w formie elektronicznej, tj. za pomocą wiadomości e-mail oraz SMS. Jeśli nie poskutkują, to pożyczkodawca może próbować skontaktować się z dłużnikiem telefonicznie lub listownie, wysyłając list polecony. Ostatnią formą jest wizyta przedstawiciela firmy pożyczkowej w domu dłużnika, choć najczęściej pożyczkodawca wynajmuje do tego firmę windykacyjną. Każda z wymienionych form monitu jest płatna, a więc ostatecznie doliczana jest do już istniejącego długu. Najtańsze są monity przesyłane drogą elektroniczną, najdroższe to te związane z koniecznością osobistego udania się do domu dłużnika. Oczywiście jeśli pożyczkobiorca odpowiednio szybko zareaguje na wezwanie do zapłaty i ureguluje swoje długi, to nie będzie narażony na dalsze koszta. Najpoważniejszym skutkiem braku terminowej płatności, a więc i braku odpowiedzi na ponawiane monity, jest wpisanie pożyczkobiorcy do rejestru dłużników i oddanie sprawy do sądu.

Pożyczki społecznościowe

Pożyczki społecznościowe (ang. social lending) to typ pożyczek, które w swoim funkcjonowaniu pomijają korzystanie z tradycyjnych instytucji finansowych. Umowa o pożyczkę zawierana jest pomiędzy osobami fizycznymi dysponującymi odpowiednio dużymi środkami finansowymi, które są w stanie udostępnić innym osobom fizycznym – pożyczkobiorcom. Transakcje tego typu najczęściej zawierane są za pośrednictwem odpowiednich platform internetowych, które umożliwiają kontakt pomiędzy zainteresowanymi stronami. Różnica jaka występuje pomiędzy tradycyjnymi pożyczkami „chwilówkami” a pożyczkami społecznościowymi polega na tym, iż wielkość oprocentowania, a więc koszty, jakie należy ponieść za pożyczkę ustalane są pomiędzy obiema stronami. Dopiero po udzieleniu wzajemnej zgody na konkretne warunki finansowe pożyczka zostaje zrealizowana. Ponadto istnieje możliwość pożyczenia środków od kilku inwestorów, dzięki czemu ryzyko jakie ponoszą zmniejsza się proporcjonalnie do ich ilości. Różnica polega również na braku konieczności przechodzenia różnego rodzaju weryfikacji oraz udowadniania swojej wypłacalność. Dzięki portalom internetowym oferującym swoje usługi każdy może być zarówno inwestorem, jak również pożyczającym. W Polsce pożyczki społecznościowe obecne są na rynku od 2008 roku.