Terminy finansowe 7: rejestracja użytkownika, rejestr firm pożyczkowych, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Data publikacji: 24.04.2017

Terminy finansowe 7: rejestracja użytkownika, rejestr firm pożyczkowych, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Chcąc pożyczyć pieniądze od pożyczkodawcy on-line, z banku, SKOK-u, czy może z jeszcze innej instytucji finansowej, warto być odpowiednio obeznanym z terminologią, która powszechnie występuje w świecie finansów. Znajomość tego typu terminów z pewnością ułatwi nam zrozumienie treści umowy o pożyczkę, jak również pomoże w porównywaniu różnego rodzaju produktów finansowych.

W naszym cyklu zatytułowanym „terminy finansowe” postaramy się przybliżyć znaczenia najważniejszych pojęć, starając się robić to w możliwie prostej i przystępnej formie. Kierując się zasadą: „im więcej rozumiem, tym bezpieczniej pożyczam” przedstawiamy kolejną część naszego mini-słowniczka finansowego.

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika jest czynnością, którą należy wykonać w przypadku, gdy jesteśmy zainteresowani wzięciem pożyczki on-line, tzw. „chwilówki” przez internet. Procedura rejestracji jest jest pierwszym krokiem, który należy zrobić, aby móc ubiegać się o pożyczkę i nie wymaga udawania się do oddziału pożyczkodawcy. Aby właściwie przeprowadzić procedurę rejestracji należy wejść na stronę internetową pożyczkodawcy, u którego chcemy pożyczyć pieniądze, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny, zwany również formularzem zgłoszeniowym. U większości pożyczkodawców formularze wyglądają bardzo podobnie i najczęściej składają się z pól, w które musimy wpisać nasze dane osobowe, teleadresowe/kontaktowe, a czasem również informacje o zatrudnieniu. W przykładowym formularzu możemy znaleźć zatem następujące pola: imię, nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy oraz miasto. Po wypełnieniu wszystkim pól możemy zostać jeszcze poproszeni o podanie informacji dodatkowych, np. dotyczących źródeł naszych przychodów. Następnym krokiem jest zapoznanie się i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i odesłanie formularza. Ostatnim etapem potwierdzającym rejestrację jest konieczność wykonania przelewu weryfikacyjnego, najczęściej o wartości 0,01 zł lub 1,00 zł lub skorzystania z usługi Instantor. Po dokonaniu ostatniego kroku pożyczkodawca będzie miał komplet informacji pozwalających na dokonanie weryfikacji tożsamości osoby ubiegajacej się o pożyczkę. Jeśli weryfikacja zostanie zakończona sukcesem, to procedura rejestracji użytkownika jest zakończona, a klient może zalogować się do swojego profilu użytkowinika, skąd bezpośrednio może aplikować o pożyczkę.

Lendon
do 2 000 zł Chcę pożyczkę
Vivus
do 5 000 zł Chcę pożyczkę
Zaplo
do 10 000 zł Chcę pożyczkę

Rejestr firm pożyczkowych

Rejestr firm pożyczkowych (RFP) jest niekomercyjną bazą zawierajacą dane pozabankowych firm pożyczkowych, co do których nie ma wątpliwości, że ich główną działalnością jest legalne udzielanie pożyczek. Zgodnie z informacją ze strony internetowej RFP, do rejestru nie zostaną wpisane firmy, co do których istnieje podejrzenie, że: wyzyskują bezzwrotne opłaty wstępne, doprowadzają do niekorzystnego rozporządzania mieniem przez stwarzanie wrażenia możliwości uzyskania finansowania przez osoby bez zdolności kredytowej, oferują pożyczki lub kredyty bez faktycznej możliwości ich udzielenia, wyzyskują dane osobowe bez możliwości usunięcia ich z bazy oraz są podejrzane o prowadzenie działalności bankowej bez licencji.  Rejestr nie jest nadzorowany przez instytucje państwowe, np. Ministerstwo Gospodarki, lecz pozostaje prywatną inicjatywą Związku Firm Pożyczkowych, która stawia sobie za zadanie dostarczanie możliwe kompletnych informacji o firmach pożyczkowych, ich ofertach oraz innych danych potwierdzających ich funkcjonowanie na rynku. RFP został stworzony przede wszystkim z myślą o konsumentach, umożliwiając im sprawdzenie, czy wybrany przez nich pożyczkodawca posiada zarejestrowana działalność gospodarczą, zwiększając tym samym szansę na bezpieczne pożyczenie pieniędzy. Korzystanie z rejestru jest bezpłatne i nieograniczone żadnymi limitami dostępu. Do rejestru można dodać firmę pożyczkową oraz na prośbę właściciela można wnioskować o jej usunięcie z rejestru, lecz informacja o usunięciu z bazy pozostaje widoczna dla wszystkich korzystających z bazy. Ponadto twórcy rejestru zastrzegają, że nie prowadzą nadzoru publicznego nad firmami znajdującymi się w bazie, jak również nie dokonują w żaden sposób ich rekomendacji.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), potocznie zwany „kontem osobistym” jest usługą oferowaną przez banki, dzięki której klienci mogą gromadzić środki pieniężne, dokonywać rozliczeń finansowych, jak również zaciągać kredyty w ramach przyznawanego im limitu. Posiadaczem rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego mogą być również małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia. Nie występują odgórne ograniczenia co do maksymalnej ilości posiadanych ROR-ów. Dokładne informacje dotyczące regulacji tego typu rachunków znajdują się w umowie rachunku bankowego, która sporządzana jest z poszanowaniem prawa bankowego, kodeksu cywilnego oraz regulaminów konkretnych banków. Rachunek funkcjonuje na zasadzie „a vista”, tzn. że całość zgromadzonych środków na koncie jest w pełni dostępna dla właściciela konta. Oznacza to, że nie występują formalne ograniczenia, co wpłacania, czy wypłacania pieniędzy. Konto tego typu posiada zazwyczaj oprocentowanie, lecz jest ono jednym z najniżej oprocentowanych rachunków oferowanych przez banki. Niektóre czynności związane z prowadzeniem ROR-u mogą być płatne, bank może bowiem pobierać różnego rodzaju opłaty oraz prowizje zgodnie z oficjalnie zatwierdzonym taryfikatorem. W większości przypadków umowy rachunku bankowego zawierane są na czas nieokreślony. Każdy klient ma jednak prawo wypowiedzenia umowy rachunku bankowego, a więc zrezygnowania z dalszego prowadzenia konta, lecz może dokonać tego dopiero po uprzednim uregulowaniu powstałych zobowiązań wobec banku.