Terminy finansowe: RRSO, dłużnik, płynność finansowa

Data publikacji: 24.02.2017

Terminy finansowe: RRSO, dłużnik, płynność finansowa

Chcąc pożyczyć pieniądze od pożyczkodawcy on-line, z banku, SKOK-u, czy może z jeszcze innej instytucji finansowej, warto być odpowiednio obeznanym z terminologią, która powszechnie występuje w świecie finansów. Znajomość tego typu terminów z pewnością ułatwi nam zrozumienie treści umowy o pożyczkę, jak również pomoże w porównywaniu różnego rodzaju produktów finansowych.

W naszym cyklu zatytułowanym „terminy finansowe” postaramy się przybliżyć znaczenia najważniejszych pojęć, starając się robić to w możliwie prostej i przystępnej formie. Kierując się zasadą: „im więcej rozumiem, tym bezpieczniej pożyczam” przedstawiamy pierwszą część naszego mini-słowniczka finansowego.

RRSO

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania (ang. Annual percentage rate) to często spotykany skrót znajdujący się w umowach o pożyczkę, którego wartość wyrażona jest w procentach. RRSO oznacza całość kosztów kredytu, które poniesie kredytobiorca w stosunku rocznym. W czym dokładnie pomaga znajomość tego typu paramatru? Otóż pomaga ona w łatwiejszym porównywaniu różnych ofert pożyczkowych, ponieważ mieści w sobie nie tylko oprocentowanie kredytu, ale również wszystkie koszty dodatkowe, tj.: prowizje, ubezpieczenie, czy inne usługi. Charakterystycznym jest, że RRSO jest wartością ustandaryzowaną, a więc określoną przez ustawę o kredycie konsumenckim. Ustawa z 2012 roku zgodnie z dyrektywą europejską ujednoliciła sposób obliczania RRSO narzucając konieczność jej stosowania przez wszystkich pożyczkodawców w trosce o dobro klienta. Podsumowując: RRSO określa całość kosztów pożyczki, którą ma do spłacenia pożyczkobiorca w okresie jednego roku.

Lendon
do 2 000 zł Chcę pożyczkę
Vivus
do 5 000 zł Chcę pożyczkę
Zaplo
do 10 000 zł Chcę pożyczkę

Dłużnik

Dłużnik to osoba prawna lub osoba fizyczna, która zalega ze spłatą długu, najczęściej pieniężnego, choć możliwy jest również dług rzeczowy. Osoba taka zalega ze spłatą należności innej osobie fizycznej lub prawnej, np. firmie pożyczkowej, bankowi, instytucji pozabankowej, itp. Podstawą ich relacji jest stosunek prawny, który umożliwia wyegzekwowanie długu przy pomocy usług komornika lub firm windykacyjnych. W kontekście pożyczek dłużnikiem staje się pożyczkobiorca, który w uprzednio wyznaczonym terminie nie zwrócił pieniędzy swojemu wierzycielowi, tj. pożyczkodawcy. W sytuacji takiej pożyczkodawca ma prawo, oprócz podjęcia prób wyegzekwowania długu, również zgłosić pożyczkobiorcę do odpowiednich Biur Informacji Gospodarcej, które prowadzą rejestr dłużników (np. Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników ERIF). Pożyczkodawca oficjalnie przestaje być dłużnikiem w momencie uregulowania długu, a informacja o spłaconym długu trafia również do odpowiedniego Biura Informacji Gospodarczej.

Płynność finansowa

Płynnością finansową określamy dobrze zbilansowany bużet osoby fizycznej lub osoby prawnej. Chodzi zatem o zachowanie równowagi na płaszczyźnie finansowej pomiędzy przychodami a wydatkami np. danego gospodarstwa domowego, firmy lub innej jednostki dokonującej operacji finansowych. W kontekście zaciągania pożyczek lub kredytów, płynność finansowa często brana jest pod uwagę jako czynnik składowy tzw. zdolności kredytowej. Potencjalny pożyczkodawca może chcieć uzyskać informację od pożyczającego, czy jest on w stanie spłacić zaciągniętą pożyczkę, tzn. czy przychody otrzymywane przez niego z różnych tytułów są wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania się, a zarazem jednoczesnego spłacania rat zobowiązania finansowego. Jeśli przychody są wyższe, albo przynajmniej równoważną się z kosztami życia oraz pożyczki lub kredytu, to mamy do czynienia z płynnością finansową, która wzmocni naszą zdolność kredytową. Tym samym ułatwia nam otrzymywanie pieniędzy od kredytodawców oraz poniekąd gwarantuje ich zwrot. Płynnością finansową określamy także zdolność do pokrywania niespodziewanych wydatków, a więc jej składową jest również umiejętność wygospodarowania dodatkowych oszczędności.